T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SEYDİŞEHİR - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okuryazarlık Seferberliği

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN ´ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine dair ilgi (a) Genelge ve ilgi (b) yazı ektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN ´ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine dair ilgi (a) Genelge ve ilgi (b) yazı ektedir.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, ve taşra teşkilatı bünyesinde ilçelerde kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar kaymakamlarca ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirecek ilçe müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdan; 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi istenilmektedir.

l. Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Bu kapsamda ilgi (a) Genelge ve ilgi (b) yazıda bahsedildiğiği üzere;

a)         05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli duyuru ve tanıtımların etkin bir şekilde düzenlenecektir. Alan tarama çalışması ve ön kayıt işlemlerinin ivedilikle yapılacaktır.

b)        Yetişkin okuma ve yazma kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların kayıtlarının bekletilmeden yapılacak, kurslar en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

c)         Örgün eğitim kurumlarına yapılan kurs başvurularının, ön kayıt yapılarak halk eğitimi merkezlerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.

ç) Kurslara hemen başlamak isteyenler için kurslar halk eğitim merkezlerinde ivedilikle başlatılacaktır.

Seferberlik sürecinde öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması          için gerekli tedbirlerin önceden alınarak, görevlendirilecek sınıf öğretmenlerinin Hayat Boyu Oğrenme Genel Müdürlüğünün ekteki 08.12.2014 tarihli ve 6192975 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre belirlenecektir.

2.                       Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ödenecektir.

3.                       I. Kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle "Okur Yazarlık Belgesi” verilecektir.

4.                       Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için hazırlanacak radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve her türlü ilanlarda başvuru birimi olarak halk eğitimi merkezleri ve okullar gösterilecektir.

5.                       Kurslar halk eğitimi merkezi müdürlükleri organizasyonunda yürütülecek ve okuryazarlık belgeleri E-yaygın sistemi üzerinden verilecektir.

6.                       Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (l. ve II. Kademe)” ve öğretim materyalleri kullanılacaktır.

7.                       Ders materyalleri Hayat Boyu Oğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kursiyerlere halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

8.                       Halk eğitimi merkezleri koordinesinde vatandaşlara ulaşılabilecek en yakın ve yetişkin eğitimi açısından en uygun eğitim ortamları tahsis edilecek, okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacaktır.

9.                       Seferberlik kapsamında açılacak kursların işleyişi ile ilgili usul ve esaslar 2841 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı olarak mevcut mevzuata göre yürütülecektir.

10.                   Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslar halk eğitimi merkezi müdürlüğünce titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ilişkin halk eğitimi merkezi müdürlüğünce hazırlanan raporun hazırlanarak kurs bitiminde 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.02.2018 - Güncelleme: 13.02.2018 09:50 - Görüntülenme: 7
Kaynak: MEB
  Beğen | 0  kişi beğendi