T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SEYDİŞEHİR - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Avantajlarınız

Bölgemizin yükselen değeri,

SEYDİŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Mezun Olunca Ben Ne Yapacağım! Kaygısına Son Verin…

Endişe Etmeyin Kazanmak İstiyorsanız... 

SıraSİZde! 

*FAKÜLTELERE YERLEŞME EK PUAN DESTEĞİ

*PROJE, İŞE YERLEŞME ve İŞ KURMA DESTEKLERİ

*KPSS PUANI İLE KADROLU ÇALIŞMA İMKANLARI

*YÜKSEK OKULLARA YATAY-DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Avantajlarınız

* Teknoloji Fakültelerine Giriş Puanı Desteği

   (% 60 ayrılmış kontenjan ve ek puan verilmesi)

* KPS puanı ile kadrolu işe yerleşme öncelikleri…

* Yüksek okullara yatay-dikey geçiş imkanları

* Kamuda bir üst dereceyle işe başlama (4702 sayılı yasa imkanları)

* Öğrencilerin, sigortalanması ve işe yerleştirilmesi

* Öğrencilere ASU % 30 oranında ücret ödenmesi

* Üretim çalışmalarına katılanlara ücret ödenmesi

* İş kurmada, destek-hibe projelerine katılma imkanları

* Teknisyen unvanı verilmesi (3795 sayılı yasa)

* 9.sınıftan 55 puanla mezun olan  öğrencilerin,

  Anadolu Teknik Programına geçiş imkanı

*Mezunlara, İş yeri açma belgesi verilmesi

*Destekleme ve Mesleki Kurslardan Faydalanma

*Teknolojik Atölye ve Lab. ortamlarında eğitim görme

*Öğrenci pansiyonumuzdan faydalanma imkanları

*Öğrencilerimize taşıma hizmeti ve öğle yemeği verilmesi

*Teknik Spor kulüp imkanlarından faydalanma

*İşletme, fuar ve kültürel gezilere katılma

*AB projelerine katılma ve eğitim fırsatları

*Kurumda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM+AYRICALIK+AKSİYON+KARİYER diyorsanız…

Bugün  hizmetin, girişimciliğin ve başarının sembolü olan ve 1971 yılında, Seydişehir Endüstri Meslek Lisesi olarak eğitim ve öğretim hayatına başlayan kurumumuz; günümüze kadar sürekli değişim ve gelişim atılımlarıyla dikkati çekmektedir. 850 Öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü, 2000 öğrenci kapasiteli, 80 öğretmen ve 20 yardımcı personelin görev yaptığı kurumumuz şimdiye kadar 5000’nin üzerinde öğrenci mezun ederek ülke kalkınması için etkili olan nitelikli insan gücüne kaynaklık etmenin hazzını duymaktadır.

  • Gelişmiş dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alabilmek için; bireysel donanıma sahip, kapasitesi yüksek, yenilikçi, araştırmacı, bilim, teknoloji ve sanat alanındaki gelişmelerden yararlanarak ülkemizin geleceği için toplumsal sorumluluk taşıyan, ahlaki değerleri özümsemiş, özgür düşünen üretken bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ailesi olarak çocuklarımız için belirlediğimiz en temel hedefimizdir.

Yeniden yapılanmanın, daha da büyümenin keyfini yaşadığımız bilim teknik  yuvamız, öğrencilerimizi araştıran, sorgulayabilen, çevreye ve yaşama duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine ulaşmış, analitik düşünebilecek, katılımcı düşüncelerle yarınlara yön verebilecek şekilde geleceğin dünyasına hazırlamayı hedeflemektedir. Bu bakış açısı çocuklarımızın nitelikli araştırmacı  olmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yüzden bütün öğretmen ve personelimiz gençlerimiz için bilim-teknik, kültür sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sunma telaşı içerisindedirler.

  • Bilgi çağının donanımını kuşanarak yaşamını bilgiyle taçlandıran eğitim-öğretim kadromuzla sürdürdüğümüz akademik çalışmalarımızda; “durum tespiti, uygulama, sonuç ve değerlendirme” başlıklarıyla yol haritamızı belirledik. Eğitimci tarihimiz süresince çok değerli eğitimcilerimizin ve büyüklerimizin tavsiyeleriyle oluşturduğumuz ve vazgeçmediğimiz değerlerimiz bizi hep başarıyla kucaklaştıracaktır. Öğrencilerimizi de yenilenen sistemlerin ışığında eğiterek, değişmeyen değerlerimizi değişen eğitim sistemlerini takip ederek korumayı düşünüyoruz.

Okulumuz kendi bünyesinde yurt, spor salonu ve konferans salonu, modern bina, Atelye, laboratuarları, kütüphanesi ve çok seçkin öğretmenleri ile güzel Seydişehirimizin iddialı okulu olma heyecanına sahip bir eğitim kurumudur.

  • Beklediğiniz her şeyi okulumuzda bulabileceğinizi memnuniyetle belirterek sizlerin ve çok sevgili öğrencilerinizin Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ailesine katılımını bekliyor yapacağınız tercih ne olursa olsun hayatın tüm güzellikleriyle sizlerin olmasını temenni ediyorum.

Kurumda rehberlik ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte, (AR-GE) araştırma-geliştirme modernize çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Çok yönlü olarak uyguladığımız programlarla ilgi, yetenek, ihtiyaç ve tercihlere cevap verebilecek hizmetler sunmaktayız…

  • Üretim ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, bir üst yüksek öğrenime hazırlamak üzere kendine ait binalarında, eğitim, atölye ve diğer sosyal tesisler ile birlikte 13 binadan oluşmaktadır. 32.000 m2 bahçe içerisinde 10.500 m2 kapalı alan da hizmet vermektedir.

Ülke ekonomisinin kalkınması, yabancı sermaye girişinin hızlanması, yetişmiş nitelikli insan gücüne olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Kurumda, bir arada olma, toplumsal yaşam, kişilik gelişimi gibi konularda rehberlik faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Meslek sahibi olmanın ve meslek kültürünün insan ruhunda sağladığı rahatlama öğrencilerimizin davranışlarına da yansımaktadır. Bu nedenle okulumuzda, çevre ve insan kaynaklarını geliştirmek, teknolojik yapılanmayı güncel tutmak, hizmete hazır nitelikli, bireyler yetiştirmek, birlik beraberlik ve  rekabet ortamına sürüklemekle birlikte, öğrenci-veli-personel-çevre memnuniyetini sağlamak, teknik ve teknolojik açıdan yetişmiş ahlaklı bireyler oluşturmak önceliğimizdir. Kurumumuz, günden güne gelişmeye ve modernize olmaya devam etmektedir. Bilgiyi ve teknolojiyi özümseyen, en üst düzeyde kullanan, nitelikli bireyler yetiştiren, bölgesinde yükselen bir değer olan kurumumuzun gelişmesinde  emeği geçen, herkese  şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, saygıyla selamlarım. Yarınların daha hayırlı ve verimli olması dilekleriyle… “İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir, düsturu ile yaptıklarımız kadar, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz, diyoruz.” 
Hizmet içi Eğitim ve Mesleki Kurslar: Kurumuzda personel eğitimi; mahalli ve merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri yapıldığı gibi talepler doğrultusunda yeni seminer ve kurs konuları işlenmektedir. Ayrıca yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleriyle  Seydişehir’in ve çevresinin tanıtımı yapılmaktadır. Mesleki ve Teknik eğitim kursları çerçevesinde Kurumumuz, vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirmek ve sertifika sahibi yapmak amacıyla mesleki kurslar açmaktadır.İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj: 12 sınıf öğrencilerimiz,  mesleki derslerinin uygulamasını,  ilçemiz ve çevresindeki işletmelerde yaparlar, eğitim-öğretim yılı süresinde üç gün eğitimlerine bu işletmelerde devam etmekle birlikte sigortası kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Öğrencilere asgari ücretin en az % 30 oranında ödeme yapılır. Teknik programlardaki öğrencilerimiz ise 300 saat yaz stajını işletmelerde yada döner sermaye işletmemizde yapılmaktadır. Döse de çalışanlara ücret ödenmektedir.

UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi): Eğitim seviyesi ne olursa olsun işsizliği önlemek için işletmelerden gelen yetişmiş insan gücü taleplerini karşılamak üzere uygulanmaktadır; Proje kapsamında, kursiyerlere kurs ve işbaşı eğitim süresi(teorik 3 ay ve staj eğitimi 3 ay) boyunca günlük 15 TL ödenmekte, ayrıca eğitimler süresince İŞKUR tarafından hem “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına” karşın sigorta prim giderleri ödenmekte, kursiyerlere “Genel Sağlık Sigortası” yaptırılmaktadır. Kurs Katılım Belgesi ve Umem Beceri10 katılım belgesi verilmekle birlikte 3 ay sonunda taleplerin geldiği işletmelere yerleştirilmektedir. Nitelikli İnsan Talepleri http://www.umem.org.tr/ geniş bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz… istihdam edilen kişilerin;- 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle- 30 yaş üstü erkekler için 30 ay süreyle sigorta primi işveren payı ödemeleri kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

Sosyal Tesislerimiz: Kurumumuz, 100 kişilik öğrencilerin barınmasına yönelik modern erkek pansiyonu-100 kişilik kız öğrenci pansiyonu- 1000 kişi kapasiteli taşımalı öğrencilere öğle yemeği hizmeti veren yemekhanesi, 8 dairelik lojmanı ile personel barınma imkanına sahiptir. 500 kişilik sinama salonu, Bayanlara yönelik fitness salonu, Kurumuzda 150 kişilik dijital donanımlı modern toplantı salonu vardır. 150 kişilik yemekhane, Kurumda aynı anda 1000 kişi sınav yapılabilmektedir. Halı Saha, Basketbol ve futbol-voleybol sahaları, -Fitness spor salonu-düğün salonu-modern kantin ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlayacak dinlenme yerleri-açık hava derslikleri-şark sınıfı-kamelya-klasik ve dijital-z-kütüphane-bilardo- masa tenisi -satranç -kablolu kablosuz internet- araç yıkama istasyonu-atölyeler-laboratuarlar-teknoloji sınıfları.-rehberlik ve grup rehberlik hizmetleri odası-depo ve idari, yönetim odalar ve gibi alanlar oluşturulmuştur. Kurumuzda bilgisayarlı ses otomasyonu-ışık otomasyonu- ısıtma otomasyonu-çok kullanılan alanlarda fotoselli kapılar ile tüm bahçe kapıları otomasyonu mevcut olup modern ve örnek bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yardımlar: Köyden gelen öğrencilerin taşıma ücretleri ile öğle yemeği karşılanmaktadır. Maddi durumu zayıf merkezden gelen öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Okul aile birliğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysi ve benzeri ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kurumdaki her türlü faaliyete katılma ve tesis kullanımı ücretsiz olarak verilmektedir.

Rehberlik: Grup rehberlik odaları ile bir den çok kişiye aynı anda rehberlik hizmetleri verilmektedir. Ayrıca kurumumuzda “Yaşam-Eğitim-Motivasyon Koçluğu” projesi ile öğrencilerin, hayata hazırlama ve sorunları çözme yolunda büyük mesafeler almaktadır, mesleki ahlak ve dayanışma ile  gençlerimizi  toplum hayatına kişilik hizmetleriyle hazırlamaktayız.

Etkinlikler-Yarışmalar: 9.sınıflara oryantasyon sonunda okula hazırlanmakta, hayata ve mesleğe hazırlama kapsamında her hafta periyodik seminerler verilmektedir. Yıl boyunca sosyal-kültürel-teknik-sportif- etkinlik yapılmaktadır, toplum faaliyetleri ile toplumsal verimlilik çalışmaları yapılmaktadır, 10 sınıf öğrencilerine, mesleklerini tanıma yönünde Teknik, kültürel, Fuar gezileri yapılmaktadır.

Üretim (DÖSE): Kurumuzda döner sermaye işletmesi aracılığı ile gelen teklifler doğrultusunda üretimler yapılmaktadır. Çevre işletmeler ile protokole bağlı mevcut üretim atölye ve laboratuarlar ile iş birliği çalışmaları yapılabilmektedir. Döse işletmemiz, Üretimde çalışan öğrenci ve personele  ekonomik katkı, kazançlar sağlatmaktadır. İl içi ve il dışı eğitim kurumlarının donatım eşyalarını yapmakta, vatandaşlarımızın özel imalat taleplerini karşılamaktadır.

Seydisehir Teknik Spor Kulübü: Okulumuzda 2012 yılından itibaren yetenekli gençlere destek ve hizmet verecek spor kulübü kurulmuş ve futbol-voleybol-judo-tekvando-karete-satranç dallarında faaliyet göstermektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.03.2016 - Güncelleme: 12.10.2017 22:47 - Görüntülenme: 422
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
tanıtım metok