T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SEYDİŞEHİR - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Enerji Sistemleri Mühendisi

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

TANIM Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

 GÖREVLER

 • Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,
 • Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.
 • Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,
 • Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,
 • Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur,

 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Enerji dönüşümü

 • Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör)
 • İkinci sınıf ; güneş pilleri,rüzgar tirbünleri
 • Üçüncü sınıf; yakıt pilleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,

 • Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
 • Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli ,
 • Sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip,
 • Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan,
 • Yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan,
 • Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

kimseler olmaları gerekir.

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma yerlerinde gürültü, radyasyon ve ani ısı değişiklikleri bulunabilir. Yine işin tehlikeleri arasında yakıcı, patlayıcı maddeler bulunması ve elektrik çarpması ihtimali sayılabilir.

Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içindedirler.

 MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi sadece Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik, Fizik, Kimya,

 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programı için yeterli (MF-4) puanı almak gerekir.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Enerji Sistemleri Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.
 • Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Enerji, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Enerji Sistemleri Mühendisliği”, lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.Eğitimin;

Birinci yılında;

(1.dönem) Programlamaya Giriş, Genel Kimya, Matematik I, Fizik I, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I,

(2.dönem) Bilgisayar Yardımlı Teknik Resim, , Matematik II, Fizik II, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II, MATLAB ile Lineer Cebir, Bilgi Teknolojilerine Giriş

İkinci yılında:

(1.dönem) Mühendislik Mekaniği, Termodinamiğin Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Türk Dili ve Edebiyatı I, Enerji Sistemleri I, Medeniyet Tarihi I,

(2.dönem) Modern Fizik, Enerji Sistemleri II, Elektrik Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı II, Medeniyet Tarihi II , Mühendislik Malzemeleri

 MESLEĞİN EĞİTİMİ

 EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üçüncü yılında:

(1.dönem) Modelleme, Analiz ve Simulasyon, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Sıvı Mekaniğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Serbest Seçmeli I,

(2.dönem) Isı ve Kütle Transferi, Nükleer Enerji, Yakıtlar ve Yanma, Türkiye Cumhuriyet Tarihi II, Serbest Seçmeli II, Enerji Kullanımı ve Yönetimi

 Dördüncü yılında:

(1.dönem) Mühendislik Ekonomisinin İlkeleri, Tasarım Projesi I, Geri Bildirimli Kontrol Sistemleri, Sınırlı Seçmeli I, Serbest Seçmeli III,

(2.dönem) Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkisi, Sınırlı Seçmeli II, Enstrümantasyon, Sınırlı Seçmeli III, Serbest Seçmeli IV

dersleri verilmektedir.

Başarılı olan öğrencilerin çift anadal ve yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

 Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Enerji Sistemleri Mühendisi ” lisans diploması ve unvanı verilmektedir.

 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 Günümüzde enerji kullanımında güvenlik, ekonomiklilik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de, bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamudabaşta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.Özel Sektörde konuya ilişkinyürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi...) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye´nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar iseenerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında staj zorunluluğu (2.sınıftan itibaren 20’şer gün olmak üzere toplamda 60 iş günü) bulunduğundan staj süresince öğrencilere işletmeler kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alınabileceği gibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından herhangi bir bölüm önceliği veya kontenjan sınırı olmadan kendi başarılı öğrencilerine yönelik çeşitli başlıklar altında burslar da verilmektedir. 

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 8-10 katı düzeyinde beklenmektedir.

Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik gösterebilecektir. Yabancı şirketlerde proje bazlı çalışan mühendislerin daha iyi kazanç sağladıkları gözlemlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce ve almanca) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra kişi isterse yüksek lisans, doktora yapabilir ve araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici de olabilirler.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.04.2016 - Güncelleme: 07.04.2016 21:24 - Görüntülenme: 383
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
Enerji Sistemleri Mühendisi