T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SEYDİŞEHİR - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kayıt Şekli

Kayıtlar  ve  B-İLGİ…

ANADOLU MESLEK  PROGRAMI (AMP)

TEOK Sınavları Sonucunda; Puan durumuna göre 8.sınıf bitiren öğrenciler, 9.sınıf programına kayıt olurlar. Kontenjan dolmadığında TEOK puan üstünlüğüne göre kayıt yapılmaktadır. Fen müfredatı, Yabancı Dil ve Mesleki müfredat uygulanmaktadır.

 

ANADOLU TEKNiK  PROGRAMI (ATP)

55 puan ortalaması ile mezun olan tüm okulların 9.sınıf öğrencileri, 10.sınıf Anadolu Teknik Programlarına; Puan üstünlüğü ve kontenjana göre tercih edilen alanlara e-kayıt edilir… Anadolu Lisesi + Yabancı Dil + Mesleki Teknik Müfredatı birlikte uygulandığından, akademik seviyelidir. Eğitim-öğretimine sayısal düzeyde devam etmek isteyen öğrenciler tercih ettiği programdır…


Yarınlarınızı  Heba Etmeyiniz... e-okul kayıt ve nakil için

Mesleki Açık Öğretim Lisesi…

Alternatif olarak, 8.sınıfı tamamlayan ancak orta öğretime devam edemeyenler, okuma hakkını dolduranlar, ortaöğretim ara sınıflarından ayrılanlar, lise, meslek lisesi mezunu olup farklı alan dallarda öğrenim görmekisteyenler ile Kalfalar, Ustalara mesai dışında eğitim fırsatı verilmektedir. Tercih ettiğiniz Alan/dala puansız yerleşme ve eğitim görme imkanları. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde yaş sınırı yoktur. Mesleki dersler mesai dışında uygulanmaktadır. Görmüş olduğu derslerden muaf olur ve mezuniyet kredisine sayılır.Normal mesleki öğretim öğrencilerinin faydalandığı avantaj ve haklarına sahip olurlar.Geniş bilgi kayıt ve nakil için,http://maol.meb.gov.tr

 

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATP ve AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ

* ATP ve AMP meslek alanlarına yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından merkezî sistemle yapılacaktır.

** Sağlık raporu almayı gerektiren meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, alana geçiş haklarını kaybetmemeleri için

müracaat dönemi içerisinde ilgili sağlık kuruluşlarına başvurarak istenen raporları temin etmeleri gerekir.

SR

YAPILACAK İŞLEMLER

TARİH

1

ATP/AMP alanları hakkında 9 uncu sınıf öğrencilerine rehberlik ve bilgilendirme yapılması

Ders yılı süresince

2

Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi

11-18 Nisan 2016

3

ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi

19 Nisan 2016

4

ATP/AMP ve meslek alanlarına geçiş, tercih ve yerleştirme iş ve işlemleri hakkında 9 uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı

11-24 Nisan 2016

5

MBY sınavının yapılacağı denizcilik alanı bulunan okulların e-Okul Sisteminde ilan edilmesi

21 Nisan 2016

6

MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması

25-29 Nisan 2016

7

Okul müdürlüğünce başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonun oluşturulması

25-29 Nisan 2016

8

MBY sınavının yapılması

02-09 Mayıs 2016

9

Denizcilik meslek alanında öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olduğunu gösterir sağlık raporlarının ve Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin alınarak okul müdürlüğüne/komisyona teslim edilmesi

02-16 Mayıs 2016

10

MBY sınav sonuçları,

Denizcilik meslek alanında sağlık raporları,

Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine işlenmesi

03-29 Mayıs 2016

11

ATP ve AMP meslek alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK-1 ve EK-2 yi doldurarak tercih başvurusu yapanların okul müdürlüğünce e-Okul Sistemine işlenmesi

17-29 Mayıs 2016

12

Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul Sisteminde Onaylanması

17-30 Mayıs 2016

13

9 uncu sınıf öğrencilerinin ders puanlarının e-Okul Sistemine girişinin yapılması için son gün

15 Haziran 2016

14

ATP/AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçlarının e-Okul Sisteminde ilanı

17 Haziran 2016 15:00

 

1.1.1. ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programına geçmek isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek, ancak ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. ATP na mesleki ve teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.

1.1.2. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir.

AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Yerleştirme işlemlerinden sonra diğer okullarda kontenjan bulunması ve öğrencinin istediği okula puanının yetmesi durumunda nakil yoluyla geçiş yapabilecektir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.

Başvuru Formu için Tıklayın...

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.03.2016 - Güncelleme: 11.04.2016 21:59 - Görüntülenme: 696
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
Kayıt Şekli,