T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SEYDİŞEHİR - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

TANIM

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

TANIM

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

GÖREVLER

 • Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar,
 • İşletilmesi için gereken malzeme ve teknik elemanı belirler,
 • Sistemin kurulmasını sağlar, denetler,
 • Mevcut sistemleri teknolojik gelişmelere göre yeniler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 • Kağıt, kalem, ampermetre, voltmetre, işaret üreteci, osiloskop, kontrol kalemi, pense, yan keski, iletken tel, tasarım için gerekli her türlü elektrik, elektronik ve mekanik malzeme,
 • Bilgisayarlar, programlanabilir lojik kontrolörler (PLC), hesap makineleri, mikrokontrolörler, dijital işaret işleyiciler, sürücüler, robotlar vs.
 • Kontrol mühendisliği alanında uluslararası       kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kontrol mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Sayısal düşünme gücü yüksek olan,
 • Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
 • Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
 • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kontrol Mühendisleri; işin planlaması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, kurulum aşamasında fabrikalar ve benzeri tesislerde, onarım ve yenileştirme aşamasında ise tesis ve atölyelerde çalışırlar.

Tesis ve atölye ortamındaki çalışma esnasında yürüme, ayakta durma, eğilme, diz çökme, dönme, tırmanma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunur. Büro ortamındaki çalışmalar esnasında ise, çoğunlukla oturarak çalışırlar.

Çalışırlarken meslektaşlarıyla, tesis sahipleri ve yöneticileriyle, bilgisayar, elektrik, makine ve elektronik mühendisleriyle, teknisyen, tekniker ve işçilerle işbirliği ve iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi Üniversitelerin mühendislik Fakültesi “Kontrol Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kontrol Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda her yıl bir ay olmak üzere toplam iki ay staj yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kontrol Mühendisliği” Lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 • Her türlü üretim tesislerinde, tasarım, tesis ve işletim aşamasında görev alabilirler,
 • Bir takım tasarım firmalarında mühendis olarak görev alabilirler,
 • Büyük işletmelerin AR-GE       (Araştırma-Geliştirme) bölümlerinde görev alabilirler,
 • Kendi tasarım firmalarını kurarak çalışabilirler.

Kontrol mühendisliği diğer mühendislik dalları kadar tanınan bir mühendislik dalı olmadığından, özellikle ülkemizde kontrol mühendislerinin işlerini elektrik mühendisleri ya da elektronik mühendisleri yapmaktadır. Buna rağmen yetiştirilen ve mezun edilen kontrol mühendisi sayısının azlığı nedeni ile şimdilik herhangi bir işsizlik sorunu yaşanmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE    

 • Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.Bu staj döneminde işletmelerinde uygun görmesi halinde işletmenin ücretlendirme politikası doğrultusunda ücret alabilmektedirler. Bu ücretin miktarı her firmada farklı olmakla beraber net asgari ücrete yakındır.
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca özellikle başarılı öğrencilere sağlanan burslardan yararlanabilirler.
 • Üniversitelerde öğrenci asistan olarak görev alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

 • Kontrol Mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yada 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.
 • Özel sektörde ise ücretler çalışılan işletme ve deneyime göre farklılıklar göstermekle beraber net asgari ücretin sekiz katına kadar ücret alabilmektedirler.

MERSLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 • Kontrol Mühendisleri eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 • Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,          
 • Sistem Mühendisliği,
 • Mekatronik Mühendisliği.

EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.04.2016 - Güncelleme: 07.04.2016 21:12 - Görüntülenme: 371
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
Kontrol ve Otomasyon Mühendisi